Je privacy

We dragen zorg voor je gegevens

Wanneer je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we je naam en e-mailadres nodig. En wanneer je iets bestelt bij Designcollectors.com, hebben we een aantal gegevens nodig om jouw bestelling te kunnen behandelen. Wij vinden jouw privacy belangrijk. Daarom springen we zorgvuldig met je gegevens om. Hoe we dat doen en welke rechten je daarbij hebt, verduidelijken we in deze privacyverklaring. Als je na het lezen nog vragen hebt, neem dan contact op met onze klantendienst.

Wie registreert je persoonsgegevens?

BVBA Flanders Design House (verder ‘wij’) met adres Pannestraat 225 – 227, 8630 Veurne, België, eigenaar van de webshop Designcollectors.com (verder ‘de website’), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de website. Dit gebeurt met respect voor de gangbare wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018. 

Hoe verwerken we jouw gegevens? 

De persoonsgegevens die we verzamelen, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal werknemers van BVBA Flanders Design House. De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt.

We geven geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. En we verkopenjouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

-      Accountgegevens: je voornaam, achternaam, wachtwoord, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, taalkeuze. 

-      Registratie nieuwsbrief: je naam en e-mailadres bij inschrijving voor onze nieuwsbrief op de website.

-      Bestelling / aankoop: je aankoopbedrag, voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele facturatiegegevens. Je betaalkaartgegevens worden NIET bewaard.

-      Contact: je e-mailadres, voornaam, familienaam, telefoonnummer, boodschap bij een contactaanvraag op de website.

-       IP-adres: je IP-adres, door de hostingfirma om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen. 

Waarom verwerken we je gegevens? 

-      Om je account op de website te beheren met het oog op het gebruik van onze webshop.

-      Om je nieuwsbrieven, acties en promoties toe te zenden, na je voorafgaande toestemming. 

-      Om de door jou bestelde producten te leveren en factureren.

-      Om de veiligheid te garanderen met het oog op preventie, detectie en vervolging van strafbare feiten.

-      Om de website te verzorgen en de dienstverlening voortdurend te verbeteren, nemen we gegevens op in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Je gegevens worden door ons bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Zo moeten we volgens de wettelijke bepalingen facturatiegegevens gedurende 10 jaar bewaren. 

Wat zijn je rechten?

-      Je hebt het recht de persoonsgegevens die we van je bijhouden, in te zien en zonodig te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment jouw persoonsgegevens uit ons bestand laten schrappen. 

-      Als je de nieuwsbrief van Designcollectors.com niet meer wilt ontvangen, kun je je op elk moment uitschrijven: via unsubscribe of per e-mailof brief met vermelding van jouw naam, postadres en e-mailadres. 

-      Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 

-      Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

-      Je hebt ook het recht om de persoonsgegevens die wij van je hebben over te dragen aan iemand anders.

 Als je een vraag of klacht hebt, gelieve dan contact op te nemen met onze klantendienst

Hoe beveiligen we je gegevens?

Wij nemen veiligheidsmaatregelen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Als gebruiker van onze website dien je altijd de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet-toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van je account vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Cookies en sociale media

Google Analytics 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je  IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Retargetingcookies

Door ons worden zogenoemde retargetingcookies gebruikt. Daardoor kunnen wij op basis van je eerdere bezoeken aan onze website advertenties tonen op websites van derden. Hiervoor gebruiken wij Facebook Pixel.

Facebookbuttons 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

Laatst bijgewerkt: december 2018